Pożyczka do 1500 bez kosztów

Nowa firma która umożliwia skorzystanie ze swojej oferty nawet bez kosztów, pod pewnymi warunkami.

Pożyczka do 1500 bez kosztów, pod warunkiem wybrania kwoty do 1500 zł i zapłacenia jej do 30 dnia.

Po kliknięciu w logo,

 

Pokaże się listwa na której proszę wybrać odpowiednią kwotę dla siebie do 1500zł. Ważne jest to by nie przekroczyć maksymalnej wartości która zapewni lepsze warunki. Po przekroczeniu tej wartości zmianie ulegają wszystkie parametry pożyczki oraz jej koszta, co spowoduje że inna kwota bedzie do ostatecznej kwoty.

 

Po wybraniu właściwej wysokości oczekiwanej pożyczki, proszę wybrać 

Pojawi się formularz który należy wypełnić dokładnie poprawnymi danymi.

Jednym z kluczowych informacji jest nr konta bankowego, na który zostanie przesłana kwota pozyczki.

Przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z tej oferty proszę o zapoznanie się warunkami by upewnić się że, jesteście państwo gotowi na spłatę w umówionym czasie kwoty, po którym to zostaną naliczone dodatkowe koszty.

 

Reprezentatywny przykład dla pierwszej pożyczki: całkowita kwota pożyczki: 1500 PLN, opłata rejestracyjna: 0,01 PLN, oprocentowanie: 0%, czas obowiązywania umowy: 30 dni, prowizja: 0 PLN, całkowity koszt pożyczki: 0,01 PLN, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta: 1500,01 PLN. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania: 0 %. Reprezentatywny przykład dla kolejnej pożyczki: całkowita kwota pożyczki: 2000 PLN, oprocentowanie 0%, czas obowiązywania umowy: 30 dni, prowizja: 550 PLN, całkowity koszt pożyczki: 550 PLN, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 2550 PLN. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO): 1821.80 %
Termin “Kredyt” użyty na niniejszych stronach internetowych odnosi się do instytucji kredytu konsumenckiego zgodnie z Ustawą z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011 r. Nr 126 poz 715 ze zm.)
Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość naliczenia odsetek za zwłokę w spłacie pożyczki w wysokości dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie.

PolCredit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-199) ul. Pokorna 2, lok. 1044, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000429935, NIP: 5213635239, REGON: 146251000, o kapitale zakładowym 200 000 PLN